Bestuur

De stichting wordt bestuurd door een onafhankelijk bestuur, samengesteld uit een drietal agrarische ondernemers, waarbij gestreefd is naar zowel een geografische als een sectorale spreiding over Nederland. Het bestuur bestaat uit:

Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een  voldoende verankering naar ondernemers uit de brede agrarische praktijk.
De stichting laat de projectuitvoering geheel over aan uitvoerende organisaties en beperkt zich tot de monitoring van resultaten en de verantwoording naar de opdrachtgevers op basis van projectrapportages en financiŽle verantwoording door de uitvoerders.